”I Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. De hotas av bland annat gifter, matbrist, bostadsbrist och klimatförändringar. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden”, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Organisationen uppmanar nu till 10.000 räddningsinsatser för bina.