Behovet av batterier ökar i snabb takt. Litiumjonbatterier är på väg att bli den vanligaste tekniken, något som gör att metaller som litium och kobolt riskerar att bli en bristvara. Nu har forskare vid Chalmers visat att naturiumjonbatterier kan vara ett alternativ, med koksalt och biomassa från skogsråvara som huvudsakliga råvaror. Även om de batterierna har samma klimatpåverkan, så är de bättre sett till vilka mineralresurser som används.