Virus som är nära släkt med det nya coronaviruset har hittats i smugglade myrkottar. Men än så länge finns inga belägg för att djuren spred smittan till människor, rapporterar DN.