Minskningen av fåglar och däggdjur i landskapet får stor effekt även på växterna. I en studie i Science konstateras att när djuren minskar på en plats får växterna svårare att sprida sig till mer lämpliga växtplatser när klimatet försämras.