Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade under 2022 jämfört med 2021, visar preliminär statistik från SCB. Minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen är de främsta orsakerna.