Utsläppen av växthusgaser från de svenska anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel har totalt sett minskat något. Det visar Naturvårdsverkets sammanställning av anläggningarnas inrapporterade siffror för 2022.