En rapport från SEI visar att människans metanutsläpp skulle kunna minskas med upp till 45 procent till 2030. En sådan minskning skulle vara det snabbaste och mest effektiva sättet att bromsa uppvärmningen och nå Parisavtalets mål, säger rapportens författare i Dagens Nyheter.