De senaste åren har det kommit flera larm om drastiskt minskade sillfångster i Östersjön. Nu ser forskare att farhågorna om minskade sillbestånd verkar stämma. Provtrålningar som Sveriges lantbruksuniversitet gjort visar på stora förändringar i fiskbestånden de senaste 20 åren, enligt en nyligen publicerad studie. Någon systematisk miljöövervakning av sillbestånden i Östersjön finns inte.