Årets totalskörd av matpotatis var 457 000 ton för riket, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2020. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 12 procent mindre. Totalskörden 2021 är i nivå med 2018 års historiskt låga totalskörd. Det rapporterar SCB.