Ljung och blåbärs- och lingonris minskar kraftigt i de svenska skogarna, vilket i sin tur påverkar vilken föda klövviltet väljer. I en ny avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet framgår att risväxternas biomassa är mindre och riset mer lågvuxet i täta och mörka granskogar. Det småvuxna riset har också ett annat näringsinnehåll jämfört med ris i ljusare tallskog, det innehåller mer protein och mindre socker och stärkelse. Det lågvuxna riset i granskogar har också jämförelsevis en större andel biomassa som hjortdjur kan äta.