Stockholm är nu den snabbast växande huvudstaden i Europa, och den bebyggda marken har på tio år ökat med 15 procent. Men i och med att mer mark bebyggs har grönområdena krympt, visar en studie av satellitdata vid KTH.