Miljösektorns produktionsvärde uppgick 2019 till drygt 509 miljarder kronor, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Ökningen syns framförallt inom byggverksamhet och energibranschen. Miljösektorn sysselsätter drygt 151 000 personer, drygt 80 procent av dessa är män, rapporterar SCB.