De miljömotiverade subventionerna ökade 2021 jämfört med 2020. Under 2021 uppgick de till drygt 19,2 miljarder kronor, vilket är en uppgång från 2020 med 40 procent, rapporterar SCB.