Miljögifter från fiberbankar – cellulosarika sediment som bildas av utsläpp från pappersmassaindustrin – påverkar organismer även utanför fiberbankarna. Det visar en ny forskningsrapport från Uppsala universitet och Statens geotekniska institut. Nu undersöks vilka saneringsmetoder som kan vara lämpliga. En metod skulle kunna vara så kallad capping, att täcka över bankarna. Fiberbankarna innehåller miljögifter som DDT och PCB, men även tungmetaller som kvicksilver och kadmium.