Oavsett om vi kommer från Sverige, USA, England eller Indien tror vi – utan att ha belägg för det – att vi gör mer för miljön än vad andra människor gör. Det visar en studie av forskare på Göteborgs universitet.