Sammansättningen av mikroorganismer i en våtmark avgör hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Det konstaterar forskare i en ny studie av våtmarker runtom i världen, publicerad i Nature. De ser bland annat att varmare jordar och ett intensivt brukande gör att utsläppen ökar, vilket i sin tur hänger ihop med vilka mikroorganismer som är aktiva. Studien är den hittills största om våtmarksjordar, men kunskapen om våtmarksjordarnas mångfald är fortfarande begränsad.