Utsläppen av växthusgasen metan från insjöar är lägre på natten än på dagen, konstaterar forskare vid Linköpings universitet i en studie. Därmed kan Nordens sjöar stå för en mindre del av de globala utsläppen av metan än vad man tidigare trott.