Under 2020 ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige. Företagssektorn driver utvecklingen, rapporterar SCB.