Intäkterna från miljöskatter fortsatte att öka 2018 och uppgick då till 101 miljarder kronor. Det beror på ökade intäkter från energiskatter samt de nya miljöskatterna på flygresor och kemikalier, enligt uppgifter från SCB.