Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Detta är en marginell ökning jämfört med 2018 då det genererades 35,2 miljoner ton avfall. Samtidigt visar statistiken från SCB att andelen av avfallet som materialåtervinns har minskat.