I somras fick privatpersoner i Umeå kommun låna fladdermusdetektorer av Sveriges lantbruksuniversitet för att själva inventera fladdermöss. Nu har observationerna sammanställts och det visar sig att över 500 fladdermusobservationer gjordes. De flesta fynden gjordes längs Umeälven. Under hösten och vintern ska data analyseras, för att svara på frågor som exempelvis fladdermössens rörelsemönster.