Naturvårdsverkets senaste statistik visar att det i Sverige slängdes 117 kg fast livsmedelsavfall per person under 2022, vilket är en minskning med 3 procent mellan 2020–2022, men takten behöver öka enligt myndigheten.

”Livsmedelsavfallet ska minska med minst 20 procent per person från 2020 till 2025, hittills har vi sett en minskning på bara tre procent. Det går för långsamt och nu behöver fler göra mer om vi ska nå etappmålet,” säger Christina Anderzén, handläggare Miljögifts- och avfallsanalysenheten på Naturvårdsverket.