Under 2020 återvanns 61 procent av Sveriges cirka 1,4 miljoner ton förpackningar. Det innebär att vi inte når målet som är att återvinna 65 procent av de använda förpackningarna, enligt Svenska miljöinstitutet, IVL. Tre av de nio målen för återvinning av förpackningar nåddes, målen för glas, stål och aluminium.