Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter 2019, visar Trivectors kommunrankning SHIFT.