Luftföroreningar gör det svårare för blomflugor att para sig, enligt en ny studie vid Max Planck Institute. Det är hanens förmåga att producera feromoner som påverkas, vilket gör att honorna inte känner igen deras lukt. Forskarna bakom studien menar att resultaten kan ses som en indikation på att även luftföroreningar kan vara en orsak till det som ibland kallas insektsdöden.