Antalet dödsfall som kan knytas till luftföroreningar är fler än man tidigare trott. Forskare bakom en studie i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal beräknar siffran till 8,8 miljoner dödsfall varje år. Det är fler dödsfall än vad tobaksrökningen orsakar, som Världshälsoorganisationen uppskattar orsakade 7,2 miljoner dödsfall 2015.