En av världens mest förorenade städer håller på att få bättre luft, enligt Sveriges Radio. De minskade luftföroreningarna är resultatet av ett förbud mot att bränna kol i industrier mot staden, samt av en satsning på att låta lantbrukare sälja sina skörderester som biobränsle i stället för att bränna dem.