Trots att lokala utsläpp, från till exempel trafik och vedeldning, står för störst andel av förtida dödsfall i svenska städer så underskattas dessa ofta i hälsoeffektberäkningar. Det är slutsatser i en ny avhandling vid Stockholms universitet.