I Naturvårdsverkets satsning på att utveckla nya DNA-metoder för miljöövervakning, har forskarna fördjupat sig i att utveckla metoder för att mäta DNA-spår av markorganismer i skogsmark.