Naturen i de latinamerikanska och karibiska länderna rymmer närmare hälften av världens biologiska mångfald. Därmed är området viktigt också ur ett globalt perspektiv, menar FN och EU som har inlett ett nytt samarbete med regionens länder. Överenskommelsen ligger till grund för en rad satsningar inom bland annat klimat och biologisk mångfald.