Uppemot 20 år uppskattar forskare vid Örebro universitet att det kommer att ta innan företag kan dra nytta av artificiell intelligens. Forskarna har tagit fram en ny modell som utgår från befintlig teknik, bland annat bild- och taligenkänning. Det faktum att det tar lång tid att införa ny teknik beror bland annat på att många företag avvaktar, då det innebär stora investeringar. En effekt är att företag som säljer AI-tjänster löper stor risk att slås ut.