Utsläppen av växthusgaser från svenska hushåll minskade med 11 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med 2021. Minskningen förklaras främst av mindre utsläpp från personbilstransporter, visar ny statistik från SCB.