Gäddan är den största rovfisken i Östersjöns skärgårdsområden och central för kustekosystemets funktion. Men i dag är det ont om stora gäddor i skärgården, vilket sportfiskare längs den svenska kusten vittnar om. En ny studie från SLU visar att nedgångarna pågått länge, och att situationen för gäddan i Östersjön kan vara sämre än vi tidigare trott.