Trots ett stort globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på jobbet. Och det är inte miljöaktivister som gör det, utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden, rapporterar Uppsala universitet.