Regeringen har beslutat om separat insamling av textilavfall från och med januari 2025. Alla som har textilavfall ska sortera ut det. Kommunen kommer att ansvara för att samla in textilavfall som är kommunalt avfall. Verksamheter som textiltillverkare och grossister omfattas också av kravet, men får själva se till att det utsorterade textilavfallet samlas in och behandlas. Det rapporterar Naturvårdsverket.