Utsläppen från den globala sjöfarten kommer att mer än tredubblas till 2050. Trots det finns inga politiska initiativ för att minska sjöfartens totala utsläpp. Inte heller finns det politiska ambitioner att skifta till koldioxidsnåla bränslen eller att införa ny teknik. Det konstaterar forskare i en ny artikel i Science Direct. Forskarna menar att FN:s internationella sjöfartsorganisation måste skärpa sin lagstiftningspolitik om någon förändring ska ske.