Under 2021 ökade antalet installationer av nätanslutna solcellsanläggningar med 46 procent, jämfört med året innan. Totalt fanns i slutet av året 92 360 solcellsanläggningar som var anslutna till elnätet, enligt Energimyndigheten. Anläggningarna står för en total effekt på cirka 1,6 GW, vilket är lika mycket el som en kommun lika stor som Gävle använder årligen. Störst effekt per invånare står Hallands och Kalmar län för.