För kvinnor mellan 18 och 25 år Black Friday kampanjerna bli dyra, eftersom skuldsättningen bland yngre kvinnor står för den största ökningen bland unga vuxna de senaste tio åren. En ökning som främst beror på konsumtion, visar forskning från Göteborgs universitet.