Skolor, äldreomsorg och andra samhällstjänster antas ibland må bra av att utsättas för konkurrens. Men konkurrens uppstår inte av sig själv, skriver forskare vid Uppsala universitet i boken Competition. What it is and why it happens. Konkurrens i exempelvis kommunal verksamhet kräver insatser i form av både tid och pengar, skriver de.