En mild vinter i kombination med en minskad användning av kolkraft har minskat de globala utsläppen av koldioxid. Det skriver The Guardian. Användningen av el från kolkraftverk minskade med 3 procent 2019 och koldioxidutsläppen från elproduktion minskade med 2 procent.