Nettoinlagringen av koldioxid i växande träd har legat stabilt i Sverige de senaste åren, men Naturvårdsverkets preliminära data för 2021 visar nu en rejäl minskning. Nettoinlagringen minskade med cirka fem miljoner ton koldioxid jämfört med året innan, vilket ökar utmaningen för Sverige att nå EU:s klimatmål.