Utsläppen av växthusgaser kan vara betydligt större än vad världens länder själva redovisar. Enligt klimatforskare som Sveriges Radio har pratat med visar nya satelliter, som ger mer detaljerad information, att utsläppen skulle kunna vara åtminstone 20 procent större än vad länderna rapporterar.