Utan klimatskatten skulle utsläppen från industrin vara betydligt högre, enligt en studie från KTH. ”Det blir lönsamt att minska utsläpp. Företagen minskar sina skattekostnader om de kan reducera utsläppen”, säger Christian Thomann, forskare i industriell teknik.