Klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald har länge setts som två utmaningar för mänskligheten. I en ny rapport från de två FN-organen IPBES (panelen för biologisk mångfald) och IPCC (klimatpanelen) framhålls nu att det i stället är två tätt sammanlänkade frågor som måste adresseras gemensamt. Rapporten varnar också för åtgärder som motverkar den globala uppvärmningen om de samtidigt minskar den biologiska mångfalden.