Kebnekaises sydtopp – som fram till 2019 var Sveriges högsta punkt – har blivit ännu lägre. Den årliga mätningen av glaciären på sydtoppen visar att den nu är 2093,2 meter över havet, en minskning på 1,4 meter jämfört med ifjol. Det betyder att den nordliga, isfria toppen var högre även i år. Det är Tarfala forskningsstation, som hör till Stockholms universitet, som varje år genomför mätningen. I år var det extra svårt på grund av hård vind.