Den frågan ställs i ett nytt forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Hemestrandet till trots har pandemin inneburit ett hårt slag mot många turistföretag i Sveriges skärgårdar. Medan vissa lyckades locka nya besökare tvingades andra företag stänga ner och permittera medarbetare. Ett mål med forskningsprojektet är att dokumentera erfarenheter som kan vara till stöd för att utveckla branschen framöver.