I framtiden kan lokalt skördade byggmaterial bidra till att bygga fastigheter med betydligt lägre miljöpåverkan än i dag. I ett nytt projekt undersöks möjligheterna för ett cirkulärt fasadsystem som byggs med material som hampa, träfiber och fårull.

– Byggbranschen är på ett sätt konservativ och använder samma material som den alltid har gjort. Samtidigt är många byggbolag aktiva när det gäller att hitta nya sätt att bygga mer hållbart. Vi vill titta på möjligheterna att hitta nya lokala och cirkulära biobaserade byggmaterial, säger Jouri Kanters, lektor vid Avdelningen för energi och byggnadsdesign, Lunds universitet.