Den biologiska mångfalden i haven tog fart när syresättningen ökade på grund av ett kallare klimat och ökade havsströmmar. Det framgår av en studie gjord av forskare vid Lunds universitet och Florida State University. Det var förändringar i klimatet som lade grunden för det moderna marina ekosystem som vi har i dag. Forskarna menar att det därmed finns fog för oron för att den pågående klimatuppvärmningen har en negativ påverkan på artrikedomen i haven.