IPBES, FN-panelen för biologisk mångfald, har tittat närmare på samspelet mellan biologisk mångfald och pandemier. En slutsats i rapporten är att den mänskliga påverkan på miljö och biologisk mångfald kan orsaka fler pandemier i framtiden.