Högskolan i Skövde har genomfört en pilotstudie för att inventera beståndet av den främmande arten ullhandskrabba i Vänern. I studien framkommer att yrkesfiskare under de senaste åren har sett ett ökat antal individer av den invasiva arten. Forskarna bedömer att det inte finns en stabil population i Vänern tack vare att vintrarna hittills varit för kalla, men att en fortsatt övervakning är viktigt för att förhindra att ullhandskrabban får fäste.